Citrín a křišťál

Deluviofluviální citrín a křišťál z Vysočiny

Lokalita:                   Bobrůvka, Bohdalec, Krásněves, Kněževes, Laštovičky, Radenice, Cyrilov, Rousměrov, Sklenné n. Oslavou, Suky, Záseka, Znětínek …

Lokalizace: Pole v okolí těchto obcí. Nejvýznamnější výskyty: Suky, Bohdalec,  Sklenné n. Oslavou, Bobrůvka.

Geologie: Jedná se o křemeny (citrín a křišťál tvoří jen malou část ze všech těchto křemenů) deluviofluviálního původu, to znamená, že na svoje dnešní umístění byly transportovány svahovými pohyby a vodou z větší či menší vzdálenosti od primárního výskytu. Proto jsou tyto křišťály a citríny více či méně zaoblené s matným, tzv. omletým, povrchem. Můžeme nacházet jak zaoblené úlomky (dlouhý transport) , tak i celé krystaly se zachovalý rýhováním (krátký transport). Dnešní pozice těchto křemenů je především v ornici, nebo mělce pod ní na rozhraní eluvia zdejších hornin a půdy.

Původ těchto deluviofluviálních křemenů není zcela vyřešen. Předpokládá se, že primárně tyto křemeny pocházejí buď z pegmatitů nebo křemenných žil, které zvětraly a zachovaly se po nich jen tyto odolné minerály. Na původ z křemenných žil poukazuje to, že tyto křemeny v sobě neuzavírají jiné pegmatitové minerály ( granát, turmalín, …). Původ z pegmatitů ale není zcela vyloučen. Na některých lokalitách můžeme najít také černý turmalín nebo vzácně také záhnědy pegmatitového původu, které nesou stopy transportu stejně jako citríny. Je pravděpodobné, že tyto deluviofluviální citríny mohou být i obojího původu.

Tyto citríny a křišťály vzácně dosahují až drahokamové kvality a brousí se do fazetovaných brusů. Některé vybroušené kusy dosahují váhy až několik set karátů.  Většina citrínů je však příliš světlých a po vybroušení se jeví jako křišťál. Sytější zbarvení je u těchto kamenů spíše výjimečné.

Minerály: Křemen ( citrín, křišťál, obecný křemen)

Vlastní nálezy: Citrín, křišťál

Stav lokality: S trpělivostí a trochou štěstí  lze po orbě  nějaký pěkný kousek najít. Záleží také od frekventovanosti místa sběru.

Poznámky: Některé lokality se překrývají s výskyty zdejších dutinových pegmatitů.

 

 Comments are closed.