Rožná

Lokalita:                   Rožná – Hradisko, Borovina

LokalizaceObec Rožná leží nedaleko bystřice nad Pernštejnem. Kopec Hradisko je situován VSV od centra obce, Borovina pak JV od něj.

GeologieLithný pegmatit až 1km dlouhý a 35m mocný je největším pegmatitem svého druhu u Nás. Pegmatit je odkryt na vrcholu Hradisko, kde v minulosti probíhala těžba především křemene a živce pro sklářské účely, lepidolit byl pak zpracováván k okrasným účelům.

Na hradisku se nachází lom cca 60 x 10m velký. V okolí lomu lze v haldovém materiálu kopat a sbírat minerály, hlavně elbaity (rebelit, verdelit a jejich barevné přechody, vzácněji indigolit) a lepidolit, kterého je zde velké množství v různých barevný variantách (fialová, růžová, červená, zelená). Muskovit zde tvoří esteticky zajímavé vějířky zarůstající do živce (tzv. pérový muskovit). Dále lze nalézt zrna hnědočerného kasiteritu. Ten je ale těžce odlišitelný od černého turmalínu, který je zde běžným minerálem. Na lokalitě je možná najít ještě řadu dalších minerálů, které jsou ovšem vzácnější nebo těžko poznatelné.

Nedaleko Hradiska se nachází menší odkryv situován na vrcholu kopce Borovina, který je sběrately oblíben především pro výskyt modrého indigolitu a hydroxylherderitu.

Minerály:  Lepidolit (nově ), elbait (rubelit, verdelit, indigolit), skoryl,  křemen, živce ( ortoklas, mikroklin, albit), muskovit , kasiterit, fluorapatit, cookeit, ilmenit, hydroxylherderit, hematit, pyrit, rutil, topaz, …

Vlastní nálezy: Lepidolit, elbait, rubelit, verdelit, muskovit

Stav lokality: Na lokalitě Rožná Hradiště jsou patrné četné výkopy po sběratelích, materiálu je zde ale mnoho, takže  naleziště je stále perspektivní.

Poznámky: Z Rožné byl poprvé popsán Lepidolit v r. 1801 a v r. 1998 byl odsud popsán turmalín Rossmanit, který je však bez analýzy k nerozeznání od ostatních elbaitů na lokalitě.Comments are closed.