Nahledovy smrcek


Attached Source

Smrček

Lokalita:                   Smrček Lokalizace: Pole s výskytem opálů leží SV od obce Smrček. Geologie: Ve Smrčku leží těleso serpentinitu (hadce), což je masivní metamorfovaná hornina zeleného, tmavě...