Nahl. obr


Attached Source

Minerály pod UV

Některé minerály po nasvícení UV světlem světélkují. Tato vlastnost se nazývá flourescence. Je založena na principu ozáření minerálu UV zářením, čímž se vybudí sekundární flourescenční záření. To pak...