yyx


Attached Source

Minerály ve sbírce

Seznam minerálních druhů nacházejících se v mé sbírce. Prvky Síra Měď Bismut Halogenidy Fluorit Sulfid Pyrit Markazit Arzenopyrit Pythotin Wurtzit Galenit Sfalerit Chalkopyrit Antimonit Kermezit Molyb...