Dobrá Voda

Lokalita:                   Dobrá Voda

LokalizacePegmatit leží nedaleko rybníka Na Hádce, SZ od obce Dobrá Voda u Křižanova.

GeologieLithný pegmatit u Dobré Vody byl objeven v 30. letech 20. stol. . Od té doby byl pegmatit několikrát kopán nebo bagrován. Na lokalitě, která je poměrně málo plošně rozsáhlá, se dnes (2015) nachází jáma o rozměrech cca 10m x5m a přes 1m hluboká, která vznikla činností sběratelů. Kope se i v okolí jámy.

Dobrá Voda je známé mineralogické naleziště minerálů  litného pegmatitu. Ze zajímavých minerálů se tady nachází především lepidolit. Ten je zde ve dvou formách, častější polylithionit (jemně zrnitý až masivní, fialový, světle zelený až bílý, na okrajích průsvitný), do kterého často zarůstají rubelity, nebo trilithionit (lupenitý s až 3 cm velkými lupeny, fialový s perleťovým leskem). Zelené verdelity se nalézají hlavně ve společnosti muskovitu a křemene a jsou zde nejběžnějším elbaitem. Rubelity jsou narostlé většinou na lepidolitu nebo albitu. Vzácně jde objevit rubelity s tmavě červeným zakončením, označované jako „turecké hlavičky“. Mineralogickou vzácností jsou zde elbaity s tmavě fialovým až černým zakončením, nazývané mouřenínské hlavičky (testa nera), pro které je Dobrá Voda druhým nalezištěm v Evropě (první je Elba). Dále zde můžeme najít krystaly křemene, křišťálu nebo záhnědy, vzácněji pak milimetrové bílé krystalky apatitu nebo perleťově bílý cookeit .

Elbaity z Dobré Vody, především pak rubelit, se na lokalitě nalézají většinou malých velikostí, max. pak 2-3cm dlouhé a několik málo mm úzké. Vynikají však svým krásným odleskem a místy až drahokamovou kvalitou. Krása těchto elbaitů jde plně ocenit za použití lupy nebo fotoaparátu. I přes svou velikost lze tvrdit že jsou to nejkrásnější elbaity, které můžeme u Nás najít.

Minerályturmalíny (skoryl, rubelit, verdelit, foitit, achroit),
křemen (křišťál, záhněda), albit, ortoklas, biotit, muskovit, topaz, lepidolit (trilithionit, polylithionit), cookeit, apatit, amblygonit, kasiterit, rutil,

Vlastní nálezyrubelit, verdelit, foitit, albit, záhněda, apatit, cookeit, lepidolit

Stav lokalityLokalita je značně navštěvována a překopána sběrateli, ale stále je tu možnost najít pěkný lepidolit nebo elbait.

Poznámky: Lokalita se nachází v PP Šebeň.Comments are closed.