Minerály pod UV

Některé minerály po nasvícení UV světlem světélkují. Tato vlastnost se nazývá flourescence. Je založena na principu ozáření minerálu UV zářením, čímž se vybudí sekundární flourescenční záření. To pak pozorujeme jako světélkování minerálu. Po odstranění zdroje toto záření okamžitě uhasíná. Flourescenční záření způsobují vedlejší prvky obsažené v daném minerálu. Tato vlastnost byla pojmenovaná podle flouritu, na kterém byla poprvé pozorována. Tuto vlastnost mají jen některé minerály. V rámci jednoho minerálního druhu (např. kalcit, hyalit, sádrovec) mohou existovat vzorky flourescenční, i bez flourescence. Vybuzené světélkování pomocí UV záření se projevuje celou škálou barev (bílá, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá), které jsou pro některé minerály typické, u jiných minerálů se liší barva vzorek od vzorku, např. baryt může mít bílou, žlutou, červenou, oranžovou nebo modrou flourescenci. Tato metoda má i praktické využití např. při určování a rozlišování minerálů (zrna scheelitu v křemeni, aragonit od kalcitu, aj.).