Základy mineralogie

Obsah stránky:
I, Mineralogický systém
II, Minerogeneze

I, Mineralogický systém

Dělení minerálů podle mineralogického systému je praktické a velmi často používané

Mineralogický systém podle K. H. Strunze je založen na krystalové struktuře a chemickém složení.

 • Prvky – minerály této skupiny jsou tvořeny ryzím prvkem nebo jejich slitinou ( Bismut – Bi).
  Minerály: měď, zlato, stříbro, bismut, síra, grafit
Sira
Síra (S)
 • Sulfidy – minerály této skupiny jsou sloučeniny kovových prvků se sírou (Arzenopyrit – FeAsS).
  Minerály: pyrit, galenit, sfalerit, markazit, chalkopyrit, molybdenit

  molybdenit
  Molybdenit (MoS2)
 • Halogenidy – minerály této skupiny jsou jednoduché sloučeniny halového prvku (F, Cl, Br, I ) s jinými prvkem (Halit – NaCl).
  Minerály: halit, flourit, sylvín, atacamit

  Fluorit 2
  Fluorit (CaF)
 • Oxidy – minerály této skupiny jsou sloučeniny kyslíku (O) s  prvkem.
  Minerály: křemen, opál, korund, hematit, magnetit, rutil, kasiterit, uraninit

  Hematit
  Hematit (Fe2O3)
 • Karbonáty – základem těchto minerálů je skupina CO3.
  Minerály: kalcit, siderit, cerusit, magnezit, dolomit, aragonit, malachit

  Magnezit
  Magnezit (MgCO3)
 • Sulfáty – základem těchto minerálů je skupina SO4.
  Minerály: baryt, celestin, sádrovec, scheelit, wulfenit

  Sádrovec
  Sádrovec (CaSO4• 2 H2O)
 • Fosfáty – základem těchto minerálů je slupina PO4.
  Minerály: apatit, monazit, xenotim, amblygonit, vanadinit, pyromorfit

  Pyromorfit
  Pyromorfit (Pb5(PO4)3 Cl)
 • Silikáty – nejpočetnější skupina minerálů. Hlavní stavební prvek této skupiny jsou tetraedry SiO4 (atom Si se 4 atomy O na vrcholech). Podle vzájemného uspořádání tetraedrů a ostatních prvků rozdělujeme tuto skupinu ještě na 6 podskupin:dsI.
  Tetraedr cerny
  I. Nesosilikáty – Tetraedry jsou izolované a propojené jinými prvky (Fe, Mg, Ca, …). 
  Minerály: olivín, granáty (pyrop, almandin, grossular, spessartin), andalusit, kyanit, zirkon, staurolit, topaz, titanit

  Granát
  Granát (spessartin)

  II. Sorosilikáty – Tetraedry jsou uspořádány do dvojic.
  Minerály: epidot, vesuvian, axinit, hemimorfit, allanit

  Epidot
  Epidot

  III. Cyklosilikáty – Tetraedry jsou uspořádány do kruhu, běžně z 6 tetraedrů SiO4.
  Minerály: beryl, cordierit, sekaninait, turmalíny (skoryl, dravit, elbait)

  17
  Elbait (Rubelit)

  IV. Inosilikáty – Tetraedry jsou spojeny do jednoduchých nebo dvojtých řeťezců.
  Minerály: pyroxeny (diopsid, augit, jadeit), amfiboly (antofylit, tremolit, kaersutit), wollastonit, pektolit, prehnit

  Amfibol
  Amfibol

  V. Fylosilikáty – Tetraedry jsou uspořádány do 2D sítě.
  Minerály: apofylit, chrysotil, mastek, slídy (muskovit, biotit, lepidolit), chlorit

  Muskovit
  Muskovit

  VI. Tektosilikáty – Tetraedry jsou uspořádány do 3D sítě.
  Minerály: živce (ortoklas, albit, mikroklin), zeolity (natrolit,analcim, thomsonit), skapolit

  Albit
  Albit
 • Organolity – organické minerály vznikají přeměnou organických zbytků
  Minerály: jantar, valchovit, whewellit

 

II, Minerogeneze

V následujícím článku se budu zabývat základními genetickými typy
(Podle J. H. Bernarda 1981)

Minerály pegmatitů

Typické minerály: křemen, živce, slídy, turmalíny, beryl, topaz
Lokality: Dolní Bory, Rousměrov, Pokojovice, Rožná, Otov, Písek, Maršíkov

Minerály alpských žil

Typické minerály: křemen, albit, chlorit, titanit, epidot, pyrit, kalcit, prehnit, aktinolit, apatit, zeolity
Lokality: Sobotín, Mirošov, Jihlava, Libodřice, Kutná Hora

Minerály hydrotermální

Typické minerály: křemen, kalcit, pyrit, galenit, sfalerit, siderit, molybdenit
Lokality:

Minerály magmatitů

Typické minerály:
Lokality:

Minerály metamorfitů

Typické minerály:
Lokality:

Minerály sedimentů 

Typické minerály:
Lokality:

Minerály zvětralin 

Typické minerály:
Lokality:Comments are closed.