Naše zeolity

Zeolity jsou relativně rozsáhlou skupinou minerálů řadících se spolu s živci mezi tektosilikáty. Jedná se o sběratelsky atraktivní skupinu minerálů, která je oblíbená zejména pro svůj estetický vzhled, barevnou variabilitu (bílá, růžová, oranžová, červená, čirá) a také pro svou dostupnost. Zeolity jsou na některých lokalitách celkem běžným minerálem a je zde velká šance nalezení sbírkových vzorků. Navíc je tato skupina na Našem území zastoupena více než 10 druhy (celkově bylo popsáno kolem 50 druhů zeolitů) a i mezi vzorky stejného druhu existují různé tvarové nebo barevné variace. Z chemického hlediska jsou zeolity složeny z  SiO4 a AlO4 + Ca, Na nebo K. A v krystalické mřížce je vázána voda. Základním rysem této skupiny je přítomnost mikroskopických dutinek a kanálků ve struktuře minerálu, které jsou schopny zadržovat vodu nebo i jiné atomy a molekuly. Této vlastnosti se využívá v různých odvětvích (filtrace vody, čištění odpadních vod a ropných úniků, filtrace radioaktivních prvků, zlepšování kvality půdy, aj. ), pro tyto účely se však vyrábí především synteticky (je známo kolem 100 druhů syntetických zeolitů), ale těží se i přírodní zeolity, např. na Slovensku v Nižnom Hrabovci se těží klinoptilolit, který tam vznikl přeměnou sopečného popela. Zeolity se vyskytují v alpských žílách, pegmatitech, ale především v bazických vulkanitech (bazalt, […]