Rudice

Lokalita:                   Rudice

Lokalizace:  Bývalá pískovna Seč u Rudic.

Geologie:

Mineralogie: křemen, chalcedon, kašalong, kalcit

Vlastní nálezy: křemen, chalcedon

Stav lokality

Poznámky: Lokalita leží na území CHKO Moravský kras.Comments are closed.