Strážovice

Lokalita:                   Strážovice

Lokalizace:              Lokalita je situována na JV straně kopce Babí lom.

Geologie:

Mineralogie:

Vlastní nálezy:

Stav lokality:

Poznámky:

 Comments are closed.