Cínovec – historické ložisko Krušných hor

Ložisko cínovo-wolframových rud Cínovec se nachází ve východní části Krušných hor nedaleko horské osady Cínovec (něm. Zinnwald) těsně u hranic s Německem.  Menší část ložiska (cca 1/4) leží tedy také v Německu. Průměrná nadmořská výška je 850 m.n.m. Počátky těžby na Cínovci se datují od druhé poloviny 14. století, kdy ložisko objevily horníci z Krupky. Tehdy se těžilo především povrchovými dobývkami a rýžováním. S ražbou větších štol se začalo až v polovině 16. století. Po bitvě na Bílé hoře (1620) došlo k útlumu těžby. K obnoveně došlo počátkem 18. století a hlavní rozvoj nastal během 19. století. Do této doby byly na Cínovci těženy především cínové rudy (kasiterit). Koncem 19. století se těžba začala soustřeďovat především na wolframové rudy (wolframit, scheelit). Ty byly nejdříve získávány z haldového materiálů po dřívější těžbě cínu následně i z dolů. Těžba pokračovala během I. a II světové války a také po válce zde byl získáván wolfram a cín. Těžba byla ukončena koncem roku 1990, ostatně tak jako většina rudních ložisek v České republice. Vzhledem k tomu, že zde byl těžen kasiterit a později také wolframit, cinvaldit byl odkládán na haldy, proto se v současnosti uvažuje o těžbě lithia z Cinvalditu. Cínovec řadíme z genetického ložiska […]